OBVESTILA IN DOKUMENTI V ZVEZI S COVID19

OBVESTILA IN DOKUMENTI V ZVEZI S COVID19

PRIPOROČILA ZA VARNO DELO NA TERENU PRI OBISKIH BOLNIKOV NA DOMU V ČASU COVID19

 

PRIPRAVIL

izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., specialist internist in pnevmolog

 

Izkušnje in epidemiologija prenosa okužb nas učijo, da so obiski na domu bolnega posameznika lahko zelo pomemben vir širjenja okužbe, posebej med ranljivo (bolno) populacijo. To smo videli pri okuženih oskrbovalcih iz DSO, medicinskem osebju, vzdrževalcih objektov in podobno.

Ta priporočila so namenjena vsem, katerim je to vsakdanja služba. Predvsem bodite odgovorni in zelo pazljivi na vsako spremembo v zdravju, tudi na zgolj nedolžen kašelj ali vneto grlo. Zavedajte se, da lahko starejša oseba, z vrsto bolezni zaradi COVID19 (ki bi jo lahko okužili prav vi) zaradi okužbe umre.

Sledeči opomniki in nekaj dejstev o prenosu virusa so torej tisto, kar morate vsak dan spoštovati.

Pravilo »R – R – R + M » (Roke – Razkužilo – Razdalja + Maska) omenjeno na koncu, pa si je lahko tudi zapomniti.